Milí priatelia,

Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z. sa posledným dňom - 20.12.2021 - skončila.

Počas obdobia od 26.03.2021 až do 20.12.2021 vrátane ste prispeli neuveriteľnou sumou vo výške 13106,29 €

Okrem toho ste nám neprispeli len finančne, ale i materiálne (napr.zámkovou dlažbou, obrubníkmi, zatrávňovačmi...), prácami pri rekonštrukcii (inštalatérskymi prácami, murárskymi prácami...), no čo bolo na začiatku ako prvé zrealizovať – pomocou pri sťahovaní, prevozom autami z priestorov predošlej prevádzky do nových priestorov nášho Zariadenia.

Bolo vás a je vás mnoho, ktorí ste pomáhali a pomáhate – a nie len počas realizovanej Zbierky.

Zároveň vás chceme informovať – aj prostredníctvom fotogalérie - čo sa doposiaľ podarilo i vďaka vašej finančnej pomoci zrealizovať.

K dnešnému dňu 01.05.2022 bola zo Zbierky na rekonštrukčné práce minutá suma vo výške: 2277,- €

Predbežnú správu o Zbierke na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z. nájdete „tu“.

Pri rekonštrukcii pomohli:

Obec Cabaj-ČáporKORA MONT s.r.o.      

Zbierku mediálne podporili:

                    

Čo sa vďaka darcom podarilo:

Schody do záhrady v nových priestoroch ZpS - materiál venovala anonymná rodina

Schody do záhrady - materiál venovala anonymná rodina   Schody do záhrady - materiál venovala anonymná rodina

Oxymeter - 2ks nám do nových priestorov darovala MUDr. Iveta Pappová

Oxymeter - 2ks nám do nových priestorov darovala MUDr. Iveta Pappová