Naši partneri

Ďakujeme darcovi Nadácia AGROFERT - slovenská organizačná zložka, za poskytnutie Grantu.

Engineering Management Services Trainings  
 

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní. ZpS Monika je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s počtom 30 klientov.