Rekonštrukcia priestorov Zps Cabaj_sťahovanie

Rekonštrukcia priestorov Zps Cabaj_sťahovanie

Realizácia rekonštrukcie priestorov z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom zbierky "Zbierka na rekonštrukciu priestorov ZpS Monika, o.z.", ktorá sa konala v období od 26.03.2021 do 20.12.2021.

Zbierka pozostávala aj z osobnej pomoci. Tu nám pomohli napríklad rodinní príslušníci našich klientov a zamestnancov a naši ďalší priatelia - pri sťahovaní z predošlých priestorov do nových priestorov zariadenia.