Milý kolektív , zamestnanci a milí klienti Zariadenia pre seniorov MONIKA.

Pred pár týždňami nás navždy opustila a zaopatrená všetkými sviatosťami odovzdala svoju dušu Pánovi moja drahá mamička Monika Vachulíková. Od začiatku fungovania vášho zariadenia bola aj vašou stálou a vďačnou klientkou a spolupútničkou na ceste jeseňou života. Týmto listom sa vám všetkým chcem zo srdca poďakovať za čas, ktorý ste jej venovali, aj za to , že ste ju medzi seba tak vrúcne prijali. Predovšetkým vďačím Bohu za dar obety, ktorý vložil do vašich sŕdc, aby ste vytvorili tak vzácny priestor pre ľudí, ktorým sú dni na zaslúženom odpočinku takpovediac "dlhé".

Viem, že v mnohých rodinách, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, nie je vždy možnosť vyplniť všetok čas v súlade s potrebami seniora, o to vzácnejšia a záslužnejšia je však vaša práca a obeta.

Spomienky na mamičku sú stále veľmi bolestné, ale živé. Iste medzi ne patrí aj spomienka na naše pravidelné pondelkové rozhovory, keď mi vždy s nadšením porozprávala, čo všetko zažila medzi vami. Aj keď jej slabší sluch častokrát nedovoľoval zapájať sa do všetkých rozhovorov, možno sa vám aj zadala niekedy mlčanlivá, vedzte, že medzi vami bola rada.Ako spomienka na ňu mi ostali aj prekrásne ručne zhotovené vianočné, či veľkonočné ozdoby, pozdravy, či výrobky z textílií, ktoré ste s takou láskou svojich klientov učili zhotovovať. Tešila sa zo všetkých výletov, ktoré ste pre svojich klientov pripravili a obohatením boli aj posedenia a rozhovory s rôznymi osobnosťami a vzácnimi ľuďmi. Vždy sa tešila na príležitostné oslavy, rada si za sprievodu harmoniky aj zaspievala. Toto všetko sú dary, ktoré jej, a myslím, že aj všetkým vašim milým starkým, spríjemnili chvíle na zaslúženom odpočinku.

Dúfam a verím, že tak, ako ste vy všetci boli súčasťou určitej etapy jej života, aj ona svojou prítomnosťou medzi vami zanechala aspoň maličkú príjemnú stopu vo vašich životoch. Tešila sa z toho, keď aj ona mohla prispieť svojimi radami a skúsenosťami a keď mohla ukázať svoje zručnosti a naučiť niečo vás. Bez akejkoľvek pýchy môžem povedať, že Pán obdaril moju mamičku citom a talentom pre ručné práce, zvlášť háčkovanie, a tak dúfam, že vám ostala na ňu aspoň takáto pamiatka.

Na záver chcem povzbudiť všetkých, ktorí váhajú, alebo sa ostýchajú zapísať sa a navštevovať vaše zariadenie. Vykročte zo stereotypu dlhých dní, v ktorom sú  vám častokrát spoločníkmi len samota a smútok. Zažite krásne chvíle v kruhu ľudí, ktorí vás obohatia, s ktorými budete môcť zdieľať vaše trápenia, ale aj radosti. Skúste naplniť jeseň svojho života radosťou zo zážitkov a pomoci, ktoré vám zariadenie MONIKA ponúka. Sú tu skvelí ľudia a toto je Boží dar, tak sa nebojte prijať ho.

Ešte raz vám všetkým, ktorí ste moju mamičku sprevádzali posledné roky jej života, z úprimného srdca ĎAKUJEM. Ďakujem vám aj za to, že ste ju odprevadili na poslednej ceste a prišli sa s ňou rozlúčiť. Spomínajte na ňu s láskou a venujte jej, prosím, tichú spomienku v modlitbách.

 Všetkým vám prajem pevné zdravie, veľa radosti zo života a vyprosujem hojné nebeské požehnanie.

S úctou a vďakou Monika Ujlacká, dcéra Moniky Vachulíkovej.


Poďakovanie Zariadeniu pre seniorov

Vážená pani Šuvadová.

Dovoľte, aby som sa Vám a celému personálu tak v zariadení pre seniorov na Dusli ako aj personálu na Pereši z celého srdca poďakovala za Vašu neoceniteľnú a záslužnú prácu a za starostlivosť o moju mamičku Helenu Novákovú ktorá vo Vašom zariadení trávila posledné týždne svojho života v šťastí a radosti. Každé ráno sa k Vám tešila a každý večer nám rozprávala zážitky s radosťou v očiach. Jednoducho bola u Vás šťastná a za to všetkým úprimne ďakujem.

Prajem Vám veľa úspechov.
Helena Gyárvásová, dcéra zosnulej Heleny Novákovej