Výlet Topolčianky

Výlet Topolčianky
V dnešný deň sme sa rozhodli navštíviť Topolčianky, kde sa nachádza kostol sv. Kataríny. Mons. ThDr. Jozef Daško, PhD. nám na sv. omši povedal význam púte k Panne Márií Karmelitánskej – Škapuliarskej. Po sv. omši sme mali exkurziu do známeho žrebčína, ktorý sa nachádza hneď vedľa krásneho parku. Na záver sme mali príjemné posedenie pri obede, kde sme si všetci pochutili na dobrom jedle. Ako spomienku na tento pekný výlet nám dôstojný pán Daško daroval škapuliar Panny Márie.