Kognitívne okienko – Vieš doplniť prirovnania?

Kognitívne okienko – Vieš doplniť prirovnania?
Kognitívny tréning je dôležitou súčasťou našich klientov. Radi vypracovávajú zadania, ktoré posilňujú ich rozumové schopnosti. Aj humornou formou sa dá takýto tréning realizovať – si pomalý ako slimák a podobne :-)