Dožinky

Dožinky
Žatva , mlátenie obilia a potom odovzdávanie dožinkového venca gazdovi, patrili v minulosti medzi najvýznamnejšie udalosti v roku. Ľudia ďakovali za úrodu, oslavovali s bohatým oldomášom spevom a tancom. Aj my v zariadení Duslo sme si pripravili takéto podujatie v podobe humornej scénky, odovzdaním dožinkového venca gazdovi. Nechýbal oldomáš – smatankový koláč a ríteš. O dobrú náladu sa postarali naši harmonikári.