Fašiangy 2023

Fašiangy 2023

Fašiangy sú symbolom zábavy, veselosti a hodovania. A aké by to bolo fašiangové hodovanie bez šišiek? Tak sme hneď zrána začali s prípravou šišiek. Potom už mohla nasledovať zábava, ktorej súčasťou bola scénka spojená s tancom. Nacvičili si ju naši zamestnanci spolu s klientami. Ako námet na veselý tanec nám poslúžila pieseň z filmu „Slunce,....“. K dobrej nálade prispeli aj naši harmonikári, ktorí svojim hudobným doprovodom zdvihli našich seniorov zo stoličiek do tanca.