Svetový deň alzheimerovej choroby/čínske paličky....

Svetový deň alzheimerovej choroby/čínske paličky....

Svetový deň Alzheimerovej choroby sme si v dnešný deň pripomenuli krásnou aktivitou. Postavili sme totiž pomyselný dom, pre ľudí, ktorí sa stratili na svojej ceste životom. Dom sme postavili na pevných základoch, pričom každý  priložil ruku k dielu. V našom dome nechýbala láska, porozumenie, empatia, či odborná pomoc. Na záver aktivity sme sa spoločne pomodlili ruženec za všetkých ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny.