Čaro dreva/cvičenie s vareškami (motogeragogika)

Čaro dreva/cvičenie s vareškami (motogeragogika)
Cvičiť sa dá skutočne s čímkoľvek. Prírodný materiál a najmä drevo je našim seniorom veľmi blízke. Preto sme varešky použili nielen ako hudobný nástroj (doprovod k pesničkám), ale aj ako výbornú pomôcku v rámci kognitívnej rehabilitácie. Aktivitu sme ukončili „varením“ v krásnej galete, ktorá bola vyrobená ako inak v našom zariadení.