Úcta k starším 2020 - 1.časť

Úcta k starším 2020 - 1.časť
Október je mesiac, kedy si každoročne pripomíname jeden z významných sviatkov – „Úctu k starším“. Áno, aj napriek súčasnej neľahkej situácii si aj my na nich spomíname, i keď nie „vo veľkom“, ako zvykom býva. Aby sme dodržali všetky nariadenia a najmä aby sme chránili našich najzraniteľnejších, rozdelili sme oslavu na oboch prevádzkach na viac častí. Tu vám ponúkame pohľad na prvú z nich :-)