Výlet Mojmírovce

Výlet Mojmírovce

Po dlhšej prestávke sme boli opäť na výlete. Naša cesta viedla do obce Mojmírovce a prvou zastávkou bolo regionálne múzeum – bývalý letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho. Cestička po anglickom parku nás zaviedla do barokovo-klasicistického kaštieľa z 18. storočia. Po krátkej prezentácii priestorov a  histórie kaštieľa nasledoval obed v kaštieli, ktorý slúži aj ako kongresové a hotelové centrum. Poslednou zastávkou bol kostol sv. Ladislava, kde nás už očakával pán farár, ktorý nám porozprával o histórii kostola a odslúžil svätú omšu. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nás na jednotlivých miestach prijali a sprevádzali. Výborne naladení sme sa vrátili do svojich domovov :-)