Sv. Spoveď a návšteva nového pána kaplána – rodáka z Močenku

Sv. Spoveď a návšteva nového pána kaplána – rodáka z Močenku

Je to dar, keď sa môže obec tešiť z vysvätenia kňaza – svojho rodáka. Tak isto sa aj Močenok teší z vysvätenia ďalšieho kňaza – nového pána kaplána Vdp. Radoslava Lenčéša, ktorý nás prišiel navštíviť na obe prevádzky našich zariadení a udeliť nám svoje novokňazské požehnanie. Na prevádzke ZpS Poliklinika Duslo a.s. spolu s terajším pánom kaplánom vyslúžili aj sviatosť zmierenia.

Na začiatok ho privítala naša pani riaditeľka a náš klient krásnymi slovami. Zároveň nový pán kaplán každému podaroval aj svoj novokňazský obrázok.

Nech mu Pán Boh dá zdravie a silu na jeho kňazskej ceste.