Kvety v živote človeka

Kvety v živote človeka
Kvety a samotná príroda je veľkým darom od Pána Boha. Sú všade okolo nás, spestrujú nám život a sú veľkou pastvou pre naše oči i zmysly. S klientami sme v rámci kognitívnej rehabilitácie rozlišovali jednotlivé poľné kvietky, pričom sme si s chuťou zaspievali – „Jedna ruža dve ruže...“ :-)