Gardenterapia

Gardenterapia
Sťahovanie nášho Zariadenia pre seniorov si vyžaduje aj starostlivosť o naše kvetinky. V rámci gardenterapie sa klienti šikovne chopili náradia, pričom práca spočívala vo vykopávaní cibuliek narcisov a tulipánov, ich čistenie a uskladnenie. Takáto aktivita je pre klientov blízka, pretože mnohí majú ešte stále svoje záhrady a podobné činnosti realizujú aj vo svojom domácom prostredí.