Vianočné posedenie 2020

Vianočné posedenie 2020

Keďže máme opatrenia, ktoré nedovoľujú hromadné podujatia, nebolo možné tento rok zrealizovať ani tradičné vianočné posedenie pre všetkých našich klientov. Tak sme sa snažili zorganizovať aspoň také malé, pri ktorom sme sa snažili splniť všetky potrebné opatrenia.

Aj napriek tomu si klienti spolu s našimi zamestnancami nacvičili krásny tanec so šatkami a krátku scénku. Pri oboch predstaveniach zožali od prítomných potlesk :-) Každý tiež obdržal malý vianočný darček :-)