Deň otvorených dverí 2019

Deň otvorených dverí 2019

Program dňa otvorených dverí 2019 začal dožinkovým sprievodom, ktorý sprevádzala folklórna skupina Močenčanka. Slávnostným príhovorom pani riaditeľka privítala návštevníkov a otvorila DOD 2019. Klientky z oboch zariadení predniesli básne za čo boli odmenené potleskom.  Potom nasledovali scénky v ktorých sa predstavili klienti ZpS Cabaj-Čápor  a Zväz ŤZP Cabaj-Čápor ZO. Na obed sa podával kotlíkový guláš a oškvarkové pagáče.  Počas dňa návštevníkov zabával kúzelník a hudba pána Víta. Pekným spevom  návštevníkov potešili aj žiačky ZŠ Cabaj.  Zábava vznikla    počas hry  „Živé človeče“. Záver DOD patril folklórnej skupine Kepežďanka. Hoci počasie tento deň bolo chladnejšie, o dobrú náladu a úsmev na tvári sa postarali všetci účastníci programu. Aj takouto formou sme si pripomenuli päť rokov od otvorenia ZpS na Pereši.