Dožinky

Dožinky

Dožinky –  podujatie zamerané na poďakovanie za úrodu, sú slávnosťou po ukončení žatvy. Takéto podujatie sme si pripravili aj v zariadení. Program obsahoval sprievod s odovzdaním dožinkového venca gazdovi a gazdinej za doprovodu muzikantov. Potom nasledovala  humorná scénka, ktorú si nacvičili naši klienti. Ochutnali sme aj tradičné jedlo: mastný chlieb s cibuľou a pažítkovou.  Dobrú náladu nám vytvorili harmonikári a oslava dožiniek pokračovala spevom  ľudových piesní.