Opekačka na Pereši

Opekačka na Pereši
Keďže tohtoročné leto sa nám pomaly kráti,  rozhodli sme sa zorganizovať  opekačku s klientami z oboch zariadení. Spoločný deň bol obohatený spevom ľudových piesní za doprovodu heligónky, vzájomnými rozhovormi a dobrou náladou každého z nás. No a na záver - špekáčiky opečené na ohni boli vynikajúce.