Prednáška vznik kláštora na Zobori

Prednáška vznik kláštora na Zobori

Viete, ktorá rehoľa postavila prvý kláštor v Nitre na Zobori ? Históriu o príchode benediktínov na toto územie, o Kláštore sv. Hypolita a  o živote mníchov nám prišiel porozprávať pán profesor Žebrák z GCM v Nitre. V prednáške prepojil minulosť s prítomnosťou,  s dnešným pohľadom na svet a život každého z nás. Po obede  sme si za doprovodu harmoniky a  heligónky zaspievali pekné ľudové piesne.