Žatva voľakedy a dnes

Žatva voľakedy a dnes

Pre poľnohospodárov je žatva jedným z najdôležitejších období v roku. V dávnej minulosti pri ručnom kosení tieto práce boli oveľa náročnejšie. Viacerí  z našich klientov počas svojej  mladosti kosili, hrabali, mlátili a uskladňovali obilie. Veľa spomienok sa vyslovilo vo vzájomnom rozhovore na obdobie žatvy. Mali sme možnosť porovnávať priebeh prác  z jednotlivých regiónov Slovenska. Záver patril ľudovým piesňam, ktoré sme si za doprovodu harmoniky a heligónky od srdca zaspievali.