Divadlo Fórum v procese resociolizácie

Divadlo Fórum v procese resociolizácie
Študenti UKF v Nitre si pripravili pre klientov scénku o problémoch mladých ľudí s drogrami. Klienti mali možnosť vstúpiť do diania predstavenia a meniť odohrané scény. Spoločne sa nám podarilo nájsť pozitívne riešenie tohto príbehu.