Milí priatelia,

ako ste mali možnosť vzhliatnuť naše promo video k zbierke* na rekonštrukciu ZpS, ponúkame vám pár dôležitých informácií. Podstatou „Zbierky na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“, je podpora zrenovovania priestorov, do ktorých sa s našou prevádzkou sťahujeme. Niekedy si situácia vyžaduje promtné riešenia, aby sa zachovala podstata poskytovania služieb našim najstarším, ktorí sa o nás kedysi starali a teraz je rad na nás, aby sme sa postarali o nich my s vašou pomocou. Doposiaľ nás podporovalo a podporuje veľa dobrých ľudí a aj vďaka nim je úroveň starostlivosti o našich klientov na vysokej úrovni. Chceme tak robiť i naďalej, no bez pomoci iných – vás, to, žiaľ, nejde.

Čo všetko chceme a potrebujeme zabezpečiť?

Je ešte mnoho vecí, ktoré je potrebné zabezpečiť, ale bez vás a vašej pomoci to skutočne nejde, čo si plne uvedomujeme. Preto vás prosime o akúkoľvek pomoc!

IBAN: SK97 0900 0000 0051 7728 2368

* verejná zbierka s názvom „Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“ je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-012041


Ako je možné prispieť na zbierku kúpou výrobkov?

Pri každom druhu výrobku je stanovená výška príspevku. K príspevku za výrobok sa pripočítava cena za poštovné, ktorú vám oznámime pri potvrdení objednávky.

Cena za poštovné sa určuje podľa aktuálnych cien Slovenskej pošty.

Možnosti objednania výrobkov:

1. online - prevodom na účet zbierky

2. osobne (len podľa aktuálnej pandemickej situácie a nariadení hlavného hygienika!)

GDPR

Objednávkou výrobkov súhlasím so spracovaním osobných údajov a poskytujem svoje osobné údaje prevádzkovateľovi Monika o.z. .na účel spracovania objednávky výrobkov ku zbierke s názvom :

„Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika o.z.“,

rozsah osobných údajov : meno, priezvisko, príp. titul., adresa , telefónne číslo pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, prípadnú komunikáciu s objednávateľom, adresa elektronickej pošty v prípade objednávky e-mailom, platobné údaje,

po dobu trvania odo dňa poskytnutia údajov, resp. potvrdenia objednávky výrobkov do konca povinnosti účtovania verejnej zbierky občianskym združením Monika o. z., t. j. do 22.3.2022 stanovej MV SR.. Po tejto dobe budú všetky osobné údaje objednávateľa občianskym združením Monika skartované, resp. vymazané.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo. Údaje neposkytujeme tretím stranám ( okrem kontrolných orgánov MV SR - v prípade zúčtovania zbierky a sprostredkovateľa doručenia tovaru – len v rozsahu, ktorý je potrebný k doručeniu).

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Bližšie informácie k uplatneniu vašich prostredníctvom elektronickej pošty ochranaudajov.monikaoz@gmail.com. .


Pri rekonštrukcii doposiaľ pomohli:

Obec Cabaj-ČáporKORA MONT s.r.o.      

Zbierku mediálne podporujú:

                    

Čo sa doposiaľ podarilo:

Schody do záhrady v nových priestoroch ZpS - materiál venovala anonymná rodina

Schody do záhrady - materiál venovala anonymná rodina   Schody do záhrady - materiál venovala anonymná rodina

Oxymeter - 2ks nám do nových priestorov darovala MUDr. Iveta Pappová

Oxymeter - 2ks nám do nových priestorov darovala MUDr. Iveta Pappová