Prečítajte si prvé čislo Občasníku Občianskeho združena Monika, ktoré prevádzkuje Zariadenia pre seniorov.

Piate číslo na stiahnutie TU (PDF; 7,3 MB)

Štvrté číslo na stiahnutie TU (PDF; 7,3 MB)

Tretie číslo na stiahnutie TU (PDF; 6,1 MB)

Druhé číslo na stiahnutie TU (PDF; 6,2 MB)

Prvé číslo na stiahnutie TU (PDF, 5,7 MB)