Dňa 29.9.2014 uzatvorilo Monika, o.z. Zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zapojilo sa tak do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ v trvaní od 1.10.2014 – 31.10.2015.

Opatrovateľskú službu v teréne poskytovalo 9 opatrovateliek 18.klientom v Nitrianskom kraji.

Do druhého projektu Podpora opatrovateľskej služby realizovaného IA MPSVAR SR sme sa zapojili od 1.2.2016. V súčasnosti opatrovateľskú službu v teréne poskytuje 5 opatrovateliek 9.klientom v Močenku, Hornej Kráľovej a v obci Cabaj-Čápor.

Jedným z cieľov občianskeho združenia Monika je pomoc seniorom v domácom prostredí, poskytovanie sebaobslužných úkonov a úkonov starostlivosti o domácnosť.